dissabte, 18 d’abril de 2015

L'arbre de la classe sisé A

En una classe d'artística va surgir la idea de fer un arbre que seria per a nosaltres un símbol de la voluntad de superar-nos i de millorar com a persones i com a grup. Xari ens va ajudar a dibuixar i pintar l'arbre, l'ARBRE DE LA VIDA. Cadascú de nosaltres aportariem la matèria prima i orgànica per al creixement de l'arbre (una qualitat nostra que li donaria vigor, serviria per a adobar les arrels) i a més li escriurien una frase que és el fruit que nosaltres desitgem. L'arbre només pot creixer si tots en conjunt ens esforcem i donarà els fruits esperats si cadascú de nosaltres treballa per aconseguir-ho. En senyal del nostre compromís i de la bona voluntat, estamparem la nostra mà.