dijous, 15 de gener de 2015

El poble Maia

Codi Maia de Dresde
Maies
Els maies són una civilització  precolombina que va tenir el seu apogeu segles abans de l'arribada espanyola a Amèrica i que avui dia, tot i no estar organitzada com a estat, encara manté viva la seva cultura entre els indígenes del sud de Mèxic (especialment la península del Yucatán), Guatemala, Belice i les regions  d'Hondures i El Salvador; és a dir, la meitat nord de Centreamèrica.

Tot i l'existència, com és natural, de civilitzacions i cultures protomaies, no es parla d'una civilització maia estructurada com a tal fins al segle III d.C. i la desaparició d'aquesta es data al segle XV amb l'arribada dels conqueridors europeus. Com s'ha dit abans, però, és important considerar aquesta segona data com a fi de la civilització maia i no pas del poble o la cultura que encara perviuen avui dia (a la península del Yucatán a Mèxic es calcula que més del 35 % de la població parla llengua maia).

La civilització maia és coneguda per ser una de les més avançades a nivell cultural (especialment en el camp de les matemàtiques i l'astronomia) de tota l'Amèrica precolombina, fins al punt de superar en alguns coneixements als propis conqueridors europeus. Els maies mai van ser un poble homogeni, sinó que l'anomenat Imperi maia consistia en un seguit de ciutats - estat independents, tot i que amb similituds culturals, polítiques i socials. Això és fruit d'un passat comú, ja que tots els pobles maies compartien fortes influències de l'antiga cultura olmeca (considerada la "cultura mare" de Mesoamèrica). Com és natural, el període de més influència olmeca serà el de la gènesi de la civilització, anomenat "període preclàssic" que acaba al segle III, a partir del qual parlem ja pròpiament de civilització maia (període clàssic). En aquest període es desenvolupa la llengua maia i s'adapta dels olmeques l'escriptura jeroglífica i el sistema de numeració.

Els maies eren una societat amb una forta estratificació social, on la noblesa i el sacerdoci ocupaven els estaments més elevats i vivien dels tributs pagats per les classes populars, majoritàriament agricultores. També era una societat esclavista, essent aquests en la seva majoria presoners de guerra (les ciutats - estat estaven en constant guerra entre elles), delinqüents i orfes. La religió ocupava un paper central en la vida de les comunitats i el màxim càrrec sacerdotal de cada ciutat tenia tanta o més importància que el seu equivalent nobiliari. Es tractava d'una religió politeista, naturalista (els déus eren fenòmens atmosfèrics i elements naturals) i dualista, on la divinitat tenia tant els seus representants bondadosos com malvats. De fet, l'element més característic i majestuós de les ciutats maies són les seves piràmides esglaonades, usades com a cementiris i a dalt de les quals s'hi trobava el temple. La raó d'aquestes construccions és doble: d'una banda, que el lloc de culte estigués tan a prop com fos possible del cel i per tant, dels déus i d'altra, sobrepassar l'altura de la selva i ser un element fàcilment identificable i alertador des de la llunyania. També en aquestes piràmides - temple es realitzaven els rituals i sacrificis (animals i humans) que han passat a formar part de l'imaginari popular.

Les piràmides - temple són la màxima expressió d'una arquitectura impressionant, més encara tenint en compte l'endarreriment tecnològic en aquest camp (no s'ha demostrat que disposessin d'eines de metall, politges i rodes) que només podia sustentar-se sobre la disponibilitat de la força humana pròpia d'una societat esclavista (com la construcció de les piràmides egípcies). Els maies també construïren edificis monumentals d'arquitectura civil com ara palaus i els materials més usats eren la fusta i la pedra, especialment calcària. És curiós també a nivell urbanístic el disseny de les ciutats, totalment adaptades a la topografia pròpia de cada terreny; així per exemple, les ciutats eren extenses i horitzontals a les planícies, però elevades a les zones muntanyoses.

A nivell econòmic, podem parlar d'una societat estrictament agrària, tot i que també existia comerç entre les diferents ciutats, ja que les característiques pròpies de la zona proveïen àrees de molta abundància d'un recurs concret, però de manca absoluta d'un altre. La base del conreu, així com de l'alimentació maia era el blat de moro, molt emprat sobretot en l'elaboració de begudes i truites. També tenia molta importància el cacau, especialment per mesclar-lo amb aigua i fer xocolata líquida. En cap cas es tracta d'una civilització ramadera i per complementar l'agricultura se servien de la recol·lecció, la caça i la pesca.

Com ja s'ha comentat, allò que realment diferencia la societat maia de la resta de pobles precolombins és l'elevat nivell cultural al qual van arribar. L'escriptura es considera jeroglífica (a causa de la seva similitud formal amb l'egípcia), tot i que en realitat té una naturalesa pictogràfica, és a dir, que cada símbol no està associat a un so, sinó a un concepte (més similar, per exemple, a l'escriptura xinesa). Si aquest símbol és modificat, per exemple, se li afegeixen parts o se'l mescla amb un altre, s'obté un ideograma, és a dir, un nou símbol que ara ja no representa un sol concepte, sinó una idea completa. La llengua maia, però, així com la civilització, mai va ser homogènia i unitària, sinó que cada ciutat - estat tenia el seu propi dialecte, més o menys semblant al dels veïns. En l'actualitat només es conserven quatre llibres escrits en llengua maia: el codi de Dresde (imatge), el codi tro-cortesià, el codi peresià i el codi Grolier, cap dels quals es troba en territori maia (el més proper, el codi Grolier, està a Ciutat de Mèxic; la resta, a Europa).

Els grans avenços culturals de la cultura maia es produïren, però, sobretot en les matemàtiques i l'astronomia. Tots dos èxits se sustenten sobre el coneixement i domini del número zero. De fet, la civilització maia és la primera de la qual és té un ús documentat del número zero. Això, juntament amb un sistema vigesimal (base vint) i posicional, els permetia de calcular xifres molt elevades com les que es requerien per als càlculs astronòmics. Els maies realitzaven observacions astronòmiques molt precises i a l'abans esmentat codi Dresde hi figuren detallats els cicles lunar, solar i venusià, així com les taules de periodicitat dels eclipses. Aquest interès es veia reforçat o propiciat per la intensa relació entre la religió maia i els astres; Venus, per exemple era un objecte d'adoració fins i tot superior al Sol i en coneixien tots els moviments i períodes. Tots aquests coneixements també els van servir per disposar d'un calendari més precís que el que s'utilitza avui dia, amb un any que durava tres-cents seixanta-cinc dies (vint-i-vuit setmanes de tretze dies) i s'iniciava el setze de Juliol.

La civilització maia va tenir la seva època daurada entre els segles V i X, però quan al segle XV van arribar els conqueridors espanyols ja eren un poble en decadència i pràcticament sotmès. La caiguda d'un imperi tan avançat culturalment s'explica per diversos motius. En primer lloc, l'avenç cultural no suposava que no fos un poble ferotgement bel·licós i la seva naturalesa composta per petites ciutats - estat feia que estiguessin en constant guerra entre elles. Aquesta animadversió fraternal va ser, de fet, un dels aspectes que més van propiciar i dels quals més es van servir els conqueridors per sotmetre'ls. A més de la guerra interna, la fortalesa i hegemonia de la veïna civilització asteca durant aquests últims anys suposava un enemic exterior que, a més de ser una amenaça constant, obligava a pagar forts tributs. Més enllà dels conflictes bèl·lics, la pròpia climatologia era hostil als maies, ja que van coincidir amb el fenomen climàtic conegut amb el nom de "El Niño" que afecta cíclicament la zona mesoamericana (així com moltes altres parts del món) i comporta gran quantitat de pluges i innundacions que impedien el desenvolupament de l'agricultura. Com s'ha dit, la cultura maia establia un fort lligam entre naturalesa i religió, la qual cosa va comportar que el sacerdoci i, per tant, les classes dirigents, fossin acusats per la població d'ineficàcia religiosa i es produïssin nombroses rebel·lions populars. Tot això va fer que els maies fossin una civilització en total decadència a l'arribada dels conqueridors i per tant, de fàcil submissió.

BIBLIOGRAFIA:

- Nova enciclopèdia catalana de l'estudiant. Volum 6: Història. Mitologia.Religions. - Ed. Carroggio.
- http://www.astrosurf.com/aagc/gt_historia_constelaciones/astronomiamaya.htm
- http://es.wikipedia.org/wiki/Civilización_maya
- http://www.mayacalendar.com 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada